در این آموزش ما آخرین نسخه curl را در پلتفرم EL OS (redhat / سانتوس) به روز می کنیم. اگر...